Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Bài 5 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập...

Bài 5 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Hãy dùng thước và compa để vẽ đường thẳng...

Bài tập – Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất – Bài 5 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1. Giải bài tập Hãy dùng thước và compa để vẽ đường thẳng

Advertisements (Quảng cáo)

Hãy dùng thước và compa để vẽ đường thẳng \(y = \sqrt 2 x\).

Bảng giá trị

x

0

1

\(y = \sqrt 2 x\)

0

\(\sqrt 2 \)

Vậy đồ thị hàm số\(y = \sqrt 2 x\) là đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ \(\left( {0;0} \right);\,\,\left( {1;\sqrt 2 } \right)\)