Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 8 trang 31 Toán 9 Tập 1: Bài...

Câu hỏi 1 Bài 8 trang 31 Toán 9 Tập 1: Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 31 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn: \(3\sqrt {5a}  – \sqrt {20a}  + 4\sqrt {45a}  + \sqrt a \) với \(a \ge 0\). Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Rút gọn: \(3\sqrt {5a}  – \sqrt {20a}  + 4\sqrt {45a}  + \sqrt a \) với \(a \ge 0\)

Quảng cáo

Sử dụng công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn 

Với các biểu thức \(A,B\) mà \(B \ge 0\) ta có \(\sqrt {{A^2}B}  = \left| A \right|\sqrt B  = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,khi\,\,A < 0\end{array} \right.\) 

\(\eqalign{& 3\sqrt {5a}  – \sqrt {20a}  + 4\sqrt {45a}  + \sqrt a  = 3\sqrt {5a}  – 2\sqrt {5a}  + 4.3\sqrt {5a}  + \sqrt a   \cr &  = 3\sqrt {5a}  – 2\sqrt {5a}  + 12\sqrt {5a}  + \sqrt a  = 13\sqrt {5a}  + \sqrt a  \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9