Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 3.8 trang 142 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Tìm...

Câu 3.8 trang 142 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Tìm hàm số...

Tìm hàm số . Câu 3.8 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 1. Nguyên hàm

Tìm hàm số \(y = f\left( x \right)\) nếu biết \(f’\left( x \right) = {{15\sqrt x } \over {14}},f\left( 1 \right) = 4\)

Quảng cáo

Giải

\(f(x)={{5\sqrt {{x^3}} } \over 7}+C\)

Vì \(f\left( 1 \right) = 4\) nên \({5 \over 7} + C = 4 \Rightarrow C = {{23} \over 7}\)

Vậy \(f(x)={{5\sqrt {{x^3}} } \over 7} + {{23} \over 7}\)