Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 54 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao: Bài tập...

Bài 54 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao: Bài tập Ôn tập chương I – Vectơ...

Bài 54 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao. a) \(\overrightarrow {AC}  – \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {DC} \).. Bài tập Ôn tập chương I – Vectơ

Tứ giác \(ABCD\) là hình gì nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây? 

a) \(\overrightarrow {AC}  – \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {DC} \).

b) \(\overrightarrow {DB}  = m\overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {DA} \).

Quảng cáo
Đang tải...

a) Ta có \(\overrightarrow {AC}  – \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {DC}\\\Leftrightarrow \,\,\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {DC}\\\Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} .\)

Vậy \(ABCD\) là hình bình hành.

b) \(\overrightarrow {DB}  = m\overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {DA}\\ \Leftrightarrow \,\,\overrightarrow {DB}  – \overrightarrow {DA}  = m\overrightarrow {DC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = m\overrightarrow {DC} .\)

Vậy \(ABCD\) là hình thang.