Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 11 trang 164 Sinh10 Nâng cao: Bao đuôi của phagơ co...

Câu 11 trang 164 Sinh10 Nâng cao: Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào ?...

Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba.

Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào ?

a) Giai đoạn hấp phụ

Quảng cáo

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích

Đáp án: b) Giai đoạn xâm nhập.

Quảng cáo