Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi...

Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn giảm dần ở pha nào ?...

Chia sẻ
Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba.

Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn giảm dần ở pha nào ?

a) Pha tiềm phát

b) Pha luỹ thừa

c) Pha cân bằng

Quảng cáo

d) Pha suy vong

Đáp án: c) Pha cân bằng.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...