Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 12 trang 164 Sinh 10: ADN được prôtêin bao lại thành...

Câu 12 trang 164 Sinh 10: ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào ?...

Chia sẻ
Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba.

Đề bài

ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào ?

a) Giai đoạn hấp phụ

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích

Lời giải chi tiết

Đáp án: d) Giai đoạn lắp ráp.