Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 12 trang 164 Sinh 10: ADN được prôtêin bao lại thành...

Câu 12 trang 164 Sinh 10: ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào ?...

Chia sẻ
Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba.

Đề bài

ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào ?

a) Giai đoạn hấp phụ

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

Quảng cáo

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích

Lời giải chi tiết

Đáp án: d) Giai đoạn lắp ráp.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...