Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 9 trang 163 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phagơ bám lên...

Câu 9 trang 163 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của tế bào chủ diễn ra ở giai...

Chia sẻ
Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba.

Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào ?

a) Giai đoạn hấp phụ

b) Giai đoạn xâm nhập

c) Giai đoạn tổng hợp

Quảng cáo

d) Giai đoạn lắp ráp

e) Giai đoạn phóng thích

Đáp án: a) Giai đoạn hấp phụ.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...