Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.64 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 3.64 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Chọn phương án đúng...

Chia sẻ
Chọn phương án đúng. Câu 3.64 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương III – Dãy số cấp số cộng và cấp số nhân

Cho dãy số \(({a_n})\) xác định bởi

\({a_1} = 321\) và \({a_n} = {a_{n – 1}} – 3\) với mọi n=2,3,4,….

Tổng 125 số hạng đầu tiên của dãy số \(({a_n})\) là :

(A)   16875                         (B)   63375

(C)   63562,5                      (D)   16687,5.

Giải

Chọn (A)