Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.9 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 3.9 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Hãy điền các số thích hợp vào các ô trống của bảng dưới đây:...

Câu 3.9 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải. Bài 2. Dãy số

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với  \({u_n} = \sin {{n\pi } \over 4} + {\cos ^2}{{2n\pi } \over 3}\)

Hãy điền các số thích hợp vào các ô trống của bảng dưới đây:

n

1

2

3

4

5

\({u_n}\)

 

 

 

 

Quảng cáo

 

n

1

2

3

4

5

\({u_n}\)

\({1 \over {\sqrt 2 }} + {1 \over 4}\) 

 \({5 \over 4}\)

\({{\sqrt 2  + 1} \over {\sqrt 2 }}\) 

\({1 \over 4}\) 

\({-1 \over {\sqrt 2 }} + {1 \over 4}\) 

 

Quảng cáo