Hóa lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Nâng cao
Hướng dẫn giải bài tập Hóa 12 Nâng cao (SGK Hóa học chương trình nâng cao) đầy đủ. Bên cạnh đó các em có thể xem hướng dẫn làm bài trong SGK, SBT trên Baitapsgk.com

Bài 5 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ...
Bài 5. Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, chứa các ion: \(C{u^{2 + }},{\rm{ }}Z{n^{2 + }},{\rm{ }}F{e^{3 + }},{\rm{ }}P{b^{2 + }}
Bài 4 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác...
Bài 4. Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này ngay trong
Bài 3 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm...
Bài 3. Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau
Bài 2 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là nước không...
Bài 2. Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
Bài 1 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là không khí...
Bài 1. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
Bài 7 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ...
Bài 7. Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau :
Bài 6 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hãy viết phương trình phản ứng tương ứng với hai...
Bài 6. Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo, tơ sợi tổng hợp.
Bài 5 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con...
Bài 5. Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí dụ tơ sợi tổng hợp để minh họa.

Luyện tập

Looking back – trang 16 Unit 6 tiếng anh 12 mới, Tổng hợp các bài tập trong phần Looking back – trang 16 Unit...
Unit 6: Endangered species - Looking back - trang 16 Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới. Tổng hợp các bài tập trong phần...
Bài tập 9 trang 22 Sách bài tập Sử 12: Hãy sưu tầm tranh ảnh, tài liệu thể hiện mối quan hệ đặc biệt...
Hãy sưu tầm tranh ảnh, tài liệu thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Cuba và Việt Nam.. Bài tập 9...
Bài 4 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao , Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối tiếp với một...
Bài 23.Sự ăn mòn kim loại - Bài 4 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao . Một sợi dây phơi...
Speaking – Unit 5 trang 41 SBT Tiếng Anh 12: Hoàn thành đoạn đối thoại giữa bạn và một cô gái trẻ người Hàn...
Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 5 phần Speaking. Speaking - Unit 5 trang 41 Sách bài tập (SBT) Tiếng...
Bài 4.29 trang 32 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng
Chọn đáp án đúng. Bài 4.29 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao - Bài 18. Luyên tập: Polime và vật...