Hóa lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Nâng cao
Hướng dẫn giải bài tập Hóa 12 Nâng cao (SGK Hóa học chương trình nâng cao) đầy đủ. Bên cạnh đó các em có thể xem hướng dẫn làm bài trong SGK, SBT trên Baitapsgk.com

Bài 7 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra....
Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585 mg chất kết tủa màu đen....
Bài 6 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Khi đánh vỡ nhiệt kế làm bầu thủy ngân bị...
a) Khi đánh vỡ nhiệt kế làm bầu thủy ngân bị vỡ, ta cần dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân rồi gom lại. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học....
Bài 3 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm...
A. Có hệ thống xử lí chất thải trước khi xả ra ngoài hệ thống không khí, sông, hồ, biển....
Bài 2 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là nước không...
A. Nước ruộng lúa có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học....
Bài 1 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là không khí...
A. Không khí chứa \(78\% {\rm{ }}{N_2},{\rm{ }}21\% {\rm{ }}{O_2},{\rm{ }}1\% \) hỗn hợp \(C{O_2},{\rm{ }}{H_2}O,{\rm{ }}{H_2}.\)...
Bài 7 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được...
                        \(CuS \to CuO \to CuS{O_4}\)...

Luyện tập

Phân tích bốn khổ thơ để làm nổi rõ sức gợi cảm phong phú, bất ngờ của hình tượng sóng trong sự liên hệ,...
Sóng - Xuân Quỳnh - Phân tích bốn khổ thơ để làm nổi rõ sức gợi cảm phong phú, bất ngờ của hình tượng...
Bài 4 trang 38 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:
Cho bảng số liệu sau. Bài 4 trang 38 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 - Cho bảng số liệu sau: ...
Thực hành: Tìm hiểu một số mạng điện sản xuất quy mô nhỏ trang 113 SGK Công nghệ 12
Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ - Thực hành: Tìm hiểu một số mạng điện sản...
Bài 3 trang 54 SBT Hình 12 Nâng Cao: Cho tam giác đều ABC cạnh a.
Cho tam giác đều ABC cạnh a. . Bài 3 trang 54 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Bài 1....
Bài 76 trang 135 SBT Hình 12 Nâng Cao: a)Tìm tọa độ điểm đối xứng của
a)Tìm tọa độ điểm đối xứng của . Bài 76 trang 135 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Bài 3....