Hóa lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Nâng cao
Hướng dẫn giải bài tập Hóa 12 Nâng cao (SGK Hóa học chương trình nâng cao) đầy đủ. Bên cạnh đó các em có thể xem hướng dẫn làm bài trong SGK, SBT trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ?
Bài 5. Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, chứa các ion: \(C{u^{2 + }},{\rm{ }}Z{n^{2 + }},{\rm{ }}F{e^{3 + }},{\rm{ }}P{b^{2 + }}
Bài 4 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có...
Bài 4. Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này ngay trong
Bài 3 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?
Bài 3. Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau
Bài 2 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
Bài 2. Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
Quảng cáo


Bài 1 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
Bài 1. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
Bài 7 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa...
Bài 7. Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau :
Bài 6 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hãy viết phương trình phản ứng tương ứng với hai phương pháp trên
Bài 6. Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo, tơ sợi tổng hợp.
Bài 5 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí...
Bài 5. Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí dụ tơ sợi tổng hợp để minh họa.

Luyện tập

Bài 2 trang 163 – SGK Hóa 12, Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây ?
Sơ lược về Niken Kẽm Chì Thiếc - Bài 2 – Trang 163 – SGK Hóa học 12. Sắt tây là sắt được phủ...
Bài 2 trang 64 sgk hóa học 12, Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?
Đại cương về polime - Bài 2 trang 64 sgk hóa học 12. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng...
Bài 35.15 trang 106 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Khối lượng nghỉ của êlectron là 9,1.10-31 kg. Tính năng lượng toàn
Khối lượng nghỉ của êlectron là 9,1.10-31 kg. Tính năng lượng toàn phần của êlectron khi nó chuyển động với tốc độ bằng một...
Bài 3 trang 45 – Vật lý 12, Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.
Giao thoa sóng - Bài 3 - Trang 45 - SGK Vật lý 12. Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu...
Nhà văn Đức F. Sile có nói: Tình yêu là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác. Suy nghĩ của anh...
- Nhà văn Đức F. Sile có nói: Tình yêu là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác. Suy nghĩ...