Hóa lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Nâng cao
Hướng dẫn giải bài tập Hóa 12 Nâng cao (SGK Hóa học chương trình nâng cao) đầy đủ. Bên cạnh đó các em có thể xem hướng dẫn làm bài trong SGK, SBT trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ?
Bài 5. Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, chứa các ion: \(C{u^{2 + }},{\rm{ }}Z{n^{2 + }},{\rm{ }}F{e^{3 + }},{\rm{ }}P{b^{2 + }}
Bài 4 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có...
Bài 4. Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này ngay trong
Bài 3 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?
Bài 3. Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau
Bài 2 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
Bài 2. Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?

Quảng cáo
Bài 1 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
Bài 1. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
Bài 7 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa...
Bài 7. Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau :
Bài 6 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hãy viết phương trình phản ứng tương ứng với hai phương pháp trên
Bài 6. Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo, tơ sợi tổng hợp.
Bài 5 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí...
Bài 5. Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí dụ tơ sợi tổng hợp để minh họa.

Luyện tập

Câu 2 trang 74 SBT Địa lý 12: Quan sát biểu đồ sau:
Quan sát biểu đồ sau: . Câu 2 trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 - BÀI 26. CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ ...
Câu hỏi 5 trang 55 Giải tích 12: Rút gọn biểu thức
Câu hỏi 5 trang 55 SGK Giải tích 12. Rút gọn biểu thức. Bài 1. Lũy thừa ...
Bài 26 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm...
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng. Bài 26 trang...
Câu 4 trang 143 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương IV – Số phức
Câu 4 trang 143 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương IV - Số phức. Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì...
Nêu cảm nghĩ về nhân vật tôi, Dũng, những thanh niên Hà Nội, Nhân vật “tôi”; Thấp thoáng sau những dòng chữ là hình...
Một người Hà Nội - Nguyễn Khải - Nêu cảm nghĩ về nhân vật tôi, Dũng, những thanh niên Hà Nội. Nhân vật “tôi”;...