Hóa lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Nâng cao
Hướng dẫn giải bài tập Hóa 12 Nâng cao (SGK Hóa học chương trình nâng cao) đầy đủ. Bên cạnh đó các em có thể xem hướng dẫn làm bài trong SGK, SBT trên Baitapsgk.com

Bài 7 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra....

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 7 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao. Viết phương trình hóa học

Bài 6 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Khi đánh vỡ nhiệt kế làm bầu thủy ngân bị...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 6 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao. Khi đánh vỡ nhiệt kế

Bài 5 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 5 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao. Dùng chất nào sau đây

Bài 4 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 4 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao. Sau khi tiến hành thí

Bài 3 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 3 trang 272 SGK hóa học 12 nâng cao. Biện pháp nào sau đây

Bài 2 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là nước không...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 2 trang 272 SGK hóa học 12 nâng cao. Trường hợp nào sau đây

Bài 1 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là không khí...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 1 trang 272 SGK hóa học 12 nâng cao. Trường hợp nào sau đây

Bài 7 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được...

Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội – Bài 7 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao. Tính khối lượng dung dịch

Bài 6 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hãy viết phương trình phản ứng tương ứng với hai...

Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội – Bài 6 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao. Hãy viết phương trình phản

Bài 5 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con...

Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội – Bài 5 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao. Hóa học đã sản xuất

Luyện tập

Bài 71 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao, Chu vi của một tam giác là 16cm, độ dài một cạnh tam...
Chu vi của một tam giác là 16cm, độ dài một cạnh tam giác là 6cm. Tìm độ dài hai cạnh còn lại của...
Suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề tôn sư trọng đạo, Đất nước Việt Nam mấy nghìn năm văn hiến vốn có truyền...
- Suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề tôn sư trọng đạo. Đất nước Việt Nam mấy nghìn năm văn hiến vốn...
Bài 4 trang 38 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:
Cho bảng số liệu sau. Bài 4 trang 38 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 - Cho bảng số liệu sau: ...
Bài 2 trang 10 Sách BT Địa lý 12: Hãy so sánh địa hình của vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc...
Hãy so sánh địa hình của vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc bằng cách hoàn thành nội dung của bảng sau...
Bài 3, 4, 5 trang 180 Sinh 12, Bài 3.Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch.Bài 4.Trong...
Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã - Bài 3, 4, 5 trang 180 SGK...