Hóa lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Nâng cao
Hướng dẫn giải bài tập Hóa 12 Nâng cao (SGK Hóa học chương trình nâng cao) đầy đủ. Bên cạnh đó các em có thể xem hướng dẫn làm bài trong SGK, SBT trên Baitapsgk.com

Bài 7 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra....

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 7 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao. Viết phương trình hóa học

Bài 6 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Khi đánh vỡ nhiệt kế làm bầu thủy ngân bị...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 6 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao. Khi đánh vỡ nhiệt kế

Bài 5 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 5 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao. Dùng chất nào sau đây

Bài 4 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 4 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao. Sau khi tiến hành thí

Bài 3 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 3 trang 272 SGK hóa học 12 nâng cao. Biện pháp nào sau đây

Bài 2 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là nước không...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 2 trang 272 SGK hóa học 12 nâng cao. Trường hợp nào sau đây

Bài 1 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là không khí...

Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường – Bài 1 trang 272 SGK hóa học 12 nâng cao. Trường hợp nào sau đây

Bài 7 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được...

Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội – Bài 7 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao. Tính khối lượng dung dịch

Bài 6 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hãy viết phương trình phản ứng tương ứng với hai...

Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội – Bài 6 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao. Hãy viết phương trình phản

Bài 5 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con...

Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội – Bài 5 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao. Hóa học đã sản xuất

Luyện tập

Bài 6.36 trang 60 sách bài tập Hóa hoc 12: So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt: a) Cấu hình electron của nguyên
So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt: a) Cấu hình electron của nguyên tử. b) Tác dụng với nước. c) Phương pháp điều chế các đơn chất. ....
Bài 80 trang 129 SGK giải tích 12 nâng cao, Giải các bất phương trình sau:
Giải các bất phương trình sau. Bài 80 trang 129 SGK giải tích 12 nâng cao - Bài 9. Bất phương trình mũ và...
Bài 2.44 trang 132 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Tìm tập xác định của các hàm số sau:
Tìm tập xác định của các hàm số sau. Bài 2.44 trang 132 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 - Ôn tập Chương...
Câu 2.15 trang 73 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Khử căn thức ở mẫu
Khử căn thức ở mẫu. Câu 2.15 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 1. Lũy thừa với số...
Bài 49 trang 63, 64 Sách bài tập Toán Hình 12 NC: Cho hình nón đỉnh S có bán kính đáy R,
Cho hình nón đỉnh S có bán kính đáy R, . Bài 49 trang 63, 64 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng...