Hóa lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Nâng cao
Hướng dẫn giải bài tập Hóa 12 Nâng cao (SGK Hóa học chương trình nâng cao) đầy đủ. Bên cạnh đó các em có thể xem hướng dẫn làm bài trong SGK, SBT trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ?
Bài 5. Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, chứa các ion: \(C{u^{2 + }},{\rm{ }}Z{n^{2 + }},{\rm{ }}F{e^{3 + }},{\rm{ }}P{b^{2 + }}
Bài 4 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có...
Bài 4. Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này ngay trong
Bài 3 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?
Bài 3. Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau
Bài 2 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
Bài 2. Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
Quảng cáo


Bài 1 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
Bài 1. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
Bài 7 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa...
Bài 7. Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau :
Bài 6 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hãy viết phương trình phản ứng tương ứng với hai phương pháp trên
Bài 6. Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo, tơ sợi tổng hợp.
Bài 5 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí...
Bài 5. Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí dụ tơ sợi tổng hợp để minh họa.

Luyện tập

Bài 1 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao , Bản chất của sự ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa...
Bài 23.Sự ăn mòn kim loại - Bài 1 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao . Bản chất của sự...
Câu 6.32 trang 53 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Mg và Ca tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất trong quặng
Mg và Ca tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất trong quặng đôlômit.. Câu 6.32 trang 53 Sách bài tập (SBT)...
Bài tập trắc nghiệm 35,36,37,38,39 trang 99 SBT Sinh 12: Theo quan niệm hiện đại, điều kiện ngoại
Bài tập trắc nghiệm 35,36,37,38,39 trang 99 Sách bài tập (SBT) Sinh học 12: Theo quan niệm hiện đại, điều kiện ngoại cảnh có...
Writing – Unit 16 trang 179 Tiếng Anh 12, Complete the letter of recommendation with the missing sentences in the box. (Điền lá thư...
Unit 16 : The Associantion Of Southeast Asian Nations - Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á - Writing - Unit 16 trang...
Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn?
Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo quần đảo - Tại sao việc giữ vững...