Hóa lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Nâng cao
Hướng dẫn giải bài tập Hóa 12 Nâng cao (SGK Hóa học chương trình nâng cao) đầy đủ. Bên cạnh đó các em có thể xem hướng dẫn làm bài trong SGK, SBT trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ?
Bài 5. Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, chứa các ion: \(C{u^{2 + }},{\rm{ }}Z{n^{2 + }},{\rm{ }}F{e^{3 + }},{\rm{ }}P{b^{2 + }}
Bài 4 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có...
Bài 4. Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này ngay trong
Bài 3 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?
Bài 3. Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau
Bài 2 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
Bài 2. Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
Bài 1 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao, Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
Bài 1. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
Bài 7 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa...
Bài 7. Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau :
Bài 6 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hãy viết phương trình phản ứng tương ứng với hai phương pháp trên
Bài 6. Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo, tơ sợi tổng hợp.
Bài 5 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao, Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí...
Bài 5. Hóa học đã sản xuất ra tơ sợi cho con người. Hãy lấy 3 thí dụ tơ sợi tổng hợp để minh họa.

Luyện tập

Câu 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao: Tìm năng lượng tập trung tại cuộn cảm
Bài 21. Dao động điện từ - Câu 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao.. Một mạch dao động LC có năng...
Bài tập 3 trang 56 SBT Sử 12: Hãy hoàn thành bảng kiến thức về HVNCMTN và VNQDĐ trong thời gian từ
Hãy hoàn thành bảng kiến thức về HVNCMTN và VNQDĐ trong thời gian từ năm 1925 đến năm 1927.. Bài tập 3 trang 56...
Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.
Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo quần đảo - Hãy xác định trên bản...
Thực hành về hàm ý SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 23 Sách bài tập
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 23 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 2. Soạn bài Thực hành...
Câu 1 trang 143 Sinh lớp 12 nâng cao: Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển
Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao. Lamac cho rằng những biến đổi trên cơ thể do tác dụng của ngoại...