Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 1.69 trang 24 SBT Giải Tích Nâng cao lớp 12: Giá...

Câu 1.69 trang 24 SBT Giải Tích Nâng cao lớp 12: Giá trị lớn nhất của hàm số...

Giá trị lớn nhất của hàm số . Câu 1.69 trang 24 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Ôn tập chương 1 – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Giá trị lớn nhất của hàm số \(f(x) =  – 4\sqrt {3 – x} \)

Quảng cáo

(A) 3                                        (B) -3

(C) 0                                        (D) -4

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo