Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 1.72 trang 25 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Tiếp...

Câu 1.72 trang 25 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Tiếp tuyến của parabol...

Tiếp tuyến của parabol . Câu 1.72 trang 25 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Ôn tập chương 1 – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Tiếp tuyến của parabol \(y = 4 – {x^2}\) tại điểm (1;3) tạo với hai trục toạn độ một tam giác vuông. Diện tích tam giác vuông đó là

Quảng cáo

(A) \({{25} \over 4}\)                           (B) \({5 \over 4}\)

(C) \({{25} \over 2}\)                           (D) \({5 \over 2}\)

Giải

Chọn đáp án A

Quảng cáo