Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.70 trang 81 SBT Toán 12 Nâng Cao – Giải Tích:...

Câu 2.70 trang 81 SBT Toán 12 Nâng Cao – Giải Tích: Vẽ đồ thị các hàm số sau:...

Vẽ đồ thị các hàm số sau:. Câu 2.70 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 5 6. Hàm số mũ hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa

Vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) \(y = {3^x}\)                             b) \(y = {\left( {{1 \over 3}} \right)^x}\)

Quảng cáo

c) \(y =  – {3^x}\)                         d) \(y = {3^{\left| x \right|}}\)

Giải

Hình 2.1

Quảng cáo