SBT Vật lý lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12
Bài 4.7, 4.8 trang 13 Sách BT Vật Lý 12: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm...
4.7. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian ?
Bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 13 SBT Vật Lý 12: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần
5.1  Cho hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là  \({x_1} = {A_1}\cos \omega t\,;\,{x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t + {\pi  \over 2}} \right)\) Biên độ da
Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 12 SBT Vật Lý 12: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta...
4.2. Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm tương đối của biên độ trong ba chu kì đầu tiên là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là bao nhiêu
Bài 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 trang 10 SBT Vật Lý 12: Một con lắc gõ giây (coi như một con lắc đơn) có chu...
3.7. Một con lắc đơn dao đồng với biên độ góc \(\alpha _0\) nhỏ (\(sin\alpha _0 =\alpha _0\) ). Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Công thức tính thế năng của con lắc ở li độ gó
Bài 2.1, 2.2:3, 2.4, 2.5, 2.6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Một lò xo giãn ra 2,5 cm khi treo...
2.1. Một lò xo giãn ra 2,5 cm khi treo và nó một vật có khối lượng 250 g. Chu kì của con lắc được tạo thành như vậy là bao nhiêu ? Cho g = 10 m/s2.

Quảng cáo
Bài 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 trang 7 bài tập SBT Vật Lý 12: Một con lắc lò xo dao động điều hoà...
2.7.   Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hoà theo phương ngang với phương trình \( x=10cos10 \pi t\) (cm).  Mốc thế n
Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 9 Sách bài tập Vật Lý 12: Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí...
3.1.  Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc \({\alpha _0}\) rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào ?
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 Sách bài tập Vật Lý 12: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một...
1.1 Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?
Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 SBT Vật Lý 12: Phương trình dao động điều hoà của một
1.5.  Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm là  \(x = A\cos \left( {\omega t – {\pi  \over 2}} \right)\,cm\). Hỏi gốc thời gian được chọn vào lúc nào ?

Luyện tập

Hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh: Xuân Quỳnh, chị đã mượn hình tượng sóng để diễn tả những...
Sóng - Xuân Quỳnh - Hình tượng sóng và em trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.. Xuân Quỳnh, chị đã mượn hình...
Phân tích điểm giống và khác nhau giữa hai chị em Việt – Chiến trong truyện “Những đứa con trong gia đình”, 1.Mở bài...
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi - Phân tích điểm giống và khác nhau giữa hai chị em Việt – Chiến...
Bài 3 trang 48 sgk Hóa 12, Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.
Amino axit. Bài 3 trang 48 sgk Hóa học 12. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X. ...
Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12. Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công...
Bài 26.11, 26.12 trang 73 Sách bài tập Vật Lý 12: Một miếng sắt mạ kền được nung nóng sáng. Chiếu ánh sáng này
Một miếng sắt mạ kền được nung nóng sáng. Chiếu ánh sáng này vào khe của một máy quang phổ. Ta sẽ thu được...