Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 21 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 21 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm C thuộc tia AB. Hỏi...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 21 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm C thuộc tia AB. Hỏi :

Đề bài

Cho điểm C thuộc tia AB. Hỏi :

a) Điểm C có ở giữa hai điểm A và B hay không ?

b) B và C có nằm cùng phía đối với điểm A hay không ?

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

 

a) Nếu C thuộc tia BA thì hai tia CA và CB đối nhau nên C nằm giữa hai điểm A và B. Nếu C thuộc tia đối của tia BA thì hai tia BC và BA đối nhau nên B nằm giữa hai điểm A và C, như vậy C không nằm giữa A và B.

b) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...