Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB, điểm M thuộc đoạn thẳng OA và điểm N thuộc đoạn thẳng...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 1 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB, điểm M thuộc đoạn thẳng OA và điểm N thuộc đoạn thẳng OB. Chứng tỏ điểm O thuộc đoạn thẳng MN.

Đề bài

Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB, điểm M thuộc đoạn thẳng OA và điểm N thuộc đoạn thẳng OB. Chứng tỏ điểm O thuộc đoạn thẳng MN.

Lời giải chi tiết

 

Ta có O thuộc đoạn thẳng AB. Do đó OA và OB là hai tia đối nhau

Quảng cáo

Mà M thuộc tia OA nên tia OM trùng với tia OA, N thuộc tia OB nên tia ON trùng với tia OB.

Ta có hai tia OM và ON đối nhau. Nên O nằm giữa hai điểm M và N

Vậy O thuộc đoạn thẳng MN

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...