Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho ba điểm A, B, C thỏa mãn AB = 4cm, BC = 9cm, AC = 5cm. Chứng tỏ ba điểm A, B, C thẳng hàng....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 2 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C thỏa mãn AB = 4cm, BC = 9cm, AC = 5cm. Chứng tỏ ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm nào ở giữa hai điểm còn lại ?

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C thỏa mãn AB = 4cm, BC = 9cm, AC = 5cm. Chứng tỏ ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm nào ở giữa hai điểm còn lại ?

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo

Ta có: BA + AC = BC (vì 4cm + 5cm = 9cm)

Do đó A nằm giữa hai điểm B và C và A, B, C thẳng hàng

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...