Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho ba điểm A, B, C phân biệt với AB = 3cm, BC = 3cm và AC = 6cm. Chứng tỏ B là trung điểm của...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 4 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C phân biệt với AB = 3cm, BC = 3cm và AC = 6cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C phân biệt với AB = 3cm, BC = 3cm và AC = 6cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo

Ta có: AB + BC = AC vì 3cm + 3cm = 6cm. Nên B nằm giữa A và C

Mà \(AB = BC = \dfrac{{AC} }{2}( = 3cm).\) Do đó: B là trung điểm của đoạn thẳng AC

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...