Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một tòa nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm (tầng trệt được đánh số là tầng 0), hãy dũng phép ...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 10 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một tòa nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm (tầng trệt được đánh số là tầng 0), hãy dũng phép cộng các số nguyên để diễn tả tình huống sau đây : Một thang máy đang ở tầng 3, nó đi lên tầng 7

Đề bài

Một tòa nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm (tầng trệt được đánh số là tầng 0), hãy dũng phép cộng các số nguyên để diễn tả tình huống sau đây : Một thang máy đang ở tầng 3, nó đi lên tầng 7 và sau đó đi xuống tầng 12. Hỏi cuối cùng thang máy dừng lại tại tầng mấy ?

Lời giải chi tiết

Sau khi thang lên 7 tầng và xuống 12 tầng thì thang máy dừng lại ở tầng:

Quảng cáo

\(3 + 7+ (-12) = -2\)

Vậy thang máy dừng lại ở tầng hầm số hai

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...