Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 9 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một con cá chuồn đang ở vị trí -2m so với mực nước biển, nó bay cao lên 5m nữa. Tính độ...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 9 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một con cá chuồn đang ở vị trí -2m so với mực nước biển, nó bay cao lên 5m nữa. Tính độ cao của cá chuồn sau khi bay lên.

Đề bài

Một con cá chuồn đang ở vị trí -2m so với mực nước biển, nó bay cao lên 5m nữa. Tính độ cao của cá chuồn sau khi bay lên.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Độ cao của cá chuồn sau khi bay lên là: \((-2) + 5 = 3\) (m)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...