Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 12 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 12 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB với AM = 4cm....

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 12 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB với AM = 4cm.

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB với AM = 4cm.

a) So sánh AM và BM.

b) M có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo

a) Trên tia AB có hai điểm M, B mà \(AM < AB\; (4cm < 8cm)\)

Nên M nằm giữa hai điểm A và B

Ta có: \(AM + BM = AB\). Do đó \(BM = AB – AM = 8 – 4 = 4 (cm)\)

Nên \(AM = BM (= 4cm)\)

b) M nằm giữa A và B, \(AM = MB\). Do đó M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...