Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 14 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 14 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Đội văn nghệ của trường có 60 nam và 72 nữ. Đội muốn biểu diễn đồng thời tại nhiều...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 14 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Đội văn nghệ của trường có 60 nam và 72 nữ. Đội muốn biểu diễn đồng thời tại nhiều nơi nên dự định chia thành các tổ có cả nam và nữ, số nam và nữ được chia đều vào các tổ.

Đội văn nghệ của trường có 60 nam và 72 nữ. Đội muốn biểu diễn đồng thời tại nhiều nơi nên dự định chia thành các tổ có cả nam và nữ, số nam và nữ được chia đều vào các tổ. Hỏi có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu tổ ? Mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

Số tổ nhiều nhất là ƯCLN(60; 72).

Quảng cáo

Ta có 60 = 22.3.5; 72 = 23.32

Do đó ƯCLN(60; 72) = 22.3 = 12. Vậy chia nhiều nhất thành 12 tổ

Khi đó mỗi tổ có: \(60 : 12 = 5\) (nam) và \(72 : 12 = 6\) (nữ)Chia sẻ