Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Dùng ba chữ số 5, 0, 6 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều...

Bài tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 2 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Dùng ba chữ số 5, 0, 6 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện :

Dùng ba chữ số 5, 0, 6 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện :

a) Số đó chia hết cho 2.

b) Số đó chia hết cho 5.

a) Số đó chia hết cho 2 nên phải có chữ số tận cùng là 0 hoặc 6

Nếu chữ số tận cùng bằng 0, có hai số là: 560; 650

Advertisements

Nếu chữ số tận cùng bằng 6, có 1 số là: 506

b) Số đó chia hết cho 5 nên phải có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5

Nếu chữ số tận cùng bằng 0, có hai số là: 650; 560

Nếu chữ số tận cùng bằng 5, có một số là: 605