Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 71 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 1 trang 71 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng (hiệu) nào chia hết cho 7...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 1 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng (hiệu) nào chia hết cho 7 :

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng (hiệu) nào chia hết cho 7 :

a) 56 + 63

b) 35 + 49 + 210

c) 84 – 47

d) 21 + 45 + 91

e) 40 + 9.

Quảng cáo

a) Ta có 56 ⁝ 7; 63 ⁝ 7. Do đó (56 + 63) ⁝ 7 (tính chất 1)

b) Ta có 35 ⁝ 7; 49 ⁝ 7; 210 ⁝ 7. Do đó \((35 + 49 + 210) ⁝ 7\) (tính chất 1)

c) Ta có 84 ⁝ 7; 47 không chia hết cho 7. Do đó (84 – 47) không chia hết cho 7 (tính chất 2)

d) Ta có 21 ⁝ 7; 45 không chia hết cho 7; \(91 ⁝ 7.\) Do đó (21 + 45 + 91) không chia hết cho 7 (tính chất 2)

e) Ta có 40 + 9 = 49 ⁝ 7. Do đó (40 + 9) ⁝ 7Chia sẻ