Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền dấu nhỏ hơn () vào ô trống ở giữa...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 5 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền dấu nhỏ hơn (<) hoặc lớn hơn (>) vào ô trống ở giữa :

Đề bài

Điền dấu nhỏ hơn (<) hoặc lớn hơn (>) vào ô trống ở giữa :

6

 

5

-5

 

0

-6

 

5

-8

 

-6

3

 

-10

-2

 

-5

 

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

6

5

-5

0

-6

5

-8

-6

3

-10

-2

-5

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...