Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 131 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 4 trang 131 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Dùng máy tính bỏ túi để tính...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 4 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Dùng máy tính bỏ túi để tính :

\(\eqalign{  & a)289 – 437  \cr  & b)33 – \left( { – 856} \right)  \cr  & c) – 327 – \left( { – 2015} \right). \cr} \)

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)289 – 437 =  – 148  \cr  & b)33 – \left( { – 856} \right) = 889  \cr  & c) – 327 – \left( { – 2015} \right) = 1688 \cr} \)Chia sẻ