Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 1 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)\;73 – \left( {2 – 9} \right)  \cr  & b)\left( { – 45} \right) – \left( {27 – 8} \right). \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;73 – \left( {2 – 9} \right) = 73 – ( – 7) = 80  \cr  & b)\left( { – 45} \right) – \left( {27 – 8} \right) = ( – 45) – 19 =  – 64 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...