Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho a là số nguyên âm. Tính tổng...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 5 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho a là số nguyên âm. Tính tổng

Cho a là số nguyên âm. Tính tổng \(\left| a \right| + a\).

Quảng cáo

Ta có a là số nguyên âm nên \(\left| a \right| =  – a.\) Do đó: \(\left| a \right| + a =  – a + a = 0\)Chia sẻ