Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 3 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số nguyên x, biết...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 3 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết :

\(\eqalign{  & a)15 + x = 7  \cr  & b)x – 9 =  – 24  \cr  & c) – x + 8 =  – 22. \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)15 + x = 7  \cr  & x = 7 – 15  \cr  & x =  – 8  \cr  & b)x – 9 =  – 24  \cr  & x =  – 24 + 9  \cr  & x =  – 15  \cr  & c) – x + 8 =  – 22  \cr  &  – x =  – 22 – 8  \cr  &  – x =  – 30 \cr& x = 30 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...