Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 7 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số nguyên x, biết...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 7 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết :
            \(x – \left( {32 – 9} \right) = 5 – \left( {34 – 9} \right).\)

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

\(\eqalign{  & x – \left( {32 – 9} \right) = 5 – \left( {34 – 9} \right)  \cr  & x – 23 = 5 – 25  \cr  & x – 23 =  – 20  \cr  & x =  – 20 + 23  \cr  & x = 3 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...