Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền số thích hợp vào ô trống...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 2 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

a

b

a – b

2

7

 

35

-21

 

-56

-44

 

-23

7

 

x – 12

32 + x

 

 

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a

b

a – b

2

7

-5

35

-21

56

-56

-44

-12

-23

7

-30

x – 12

32 + x

-44

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...