Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 8 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1,Cho số a = 5. 13. Hãy viết tất cả các ước của a....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 8 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Cho số a = 5. 13. Hãy viết tất cả các ước của a.

a) Cho số \(a = 5. 13\). Hãy viết tất cả các ước của a.

b) Cho số \(b = {2^5}\). Hãy viết tất cả các ước của b.

c) Cho số \(c = {3^3}.7\). Hãy viết tất cả các ước của c.

a) a = 5.13 = 65.

Quảng cáo

Do đó Ư(a) = {1; 5; 13; 65}

b) b = 25. Ta có Ư(b) = {1; 2; 4; 8; 16; 32}

c) c = 33.7 = 189. Ta có:

Ư(c) = {1; 3; 7; 9; 21; 27; 63; 189}Chia sẻ