Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Thực hiện các phép tính sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 5 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau :

\(\eqalign{  & a)\;15 + \left( { – 15} \right)  \cr  & b)\;\left( { – 42} \right) + 42  \cr  & c)\;35 + \left( { – 35} \right)  \cr  & d)\;\left( { – 12} \right) + \left| { – 12} \right|  \cr  & e)\;\left| { – 2} \right| + \left( { – \left| { – 2} \right|} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(15 + (-15) = 0 \)

Quảng cáo

b) \((-42) + 42 = 0\)

c) \(35 + (-35) = 0 \)

d) \((-12) + |-12| = (-12) + 12 = 0\)

e) \(|-2| + (-|-2|) = 2 – 2 = 0\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...