Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, So sánh các cặp kết quả sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 2 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập So sánh các cặp kết quả sau :

Đề bài

So sánh các cặp kết quả sau :

a) \(\left| {9 + 6} \right|\) và \(\left| 9 \right| + \left| 6 \right|\)

b) \(\left| {\left( { – 4} \right) + \left( { – 8} \right)} \right|\) và \(\left| { – 4} \right| + \left| { – 8} \right|.\)

Lời giải chi tiết

a) \(|9+6| = |15| = 15;\)

Quảng cáo

    \(|9| + |6| = 15.\)

  Do đó: \(|9+6| = |9| + |6|\)

b) \(|(-4) + (-8)| = |-12| = 12; \)

    \(|-4| + |-8| = 4+8 = 12\)

Do đó: \(|(-4) + (-8)| = |-4| + |-8|\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...