Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Thực hiện các phép tính sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 6 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau :

\(\eqalign{  & a)\;15 + \left( { – 14} \right)  \cr  & b)\;\left( { – 42} \right) + 22  \cr  & c)\;35 + \left( { – 135} \right)  \cr  & d) \;- 12 + \left| { – 25} \right|  \cr  & e)\;\left| { – 22} \right| + \left( { – 44} \right)  \cr  & g)\;\left| { – 2} \right| + \left( { – \left| { – 9} \right|} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(15 + (-14) = 1 \)

b) \((-42) + 22 = -20\)

Quảng cáo

c) \(35 + (-135) = -100\)

d) \(-12 + |-25| = -12 + 25 = 13\)

e) \(|-22| + (-44) = 22 + (-44) = -22\)

g) \(|-2| + (-|9|) = 2 + (-9) = -7\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...