Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 7 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính và nhận xét kết quả...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 7 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính và nhận xét kết quả :

Đề bài

Tính và nhận xét kết quả :

a) \(45 + \left( { – 12} \right)\) và \(\left( { – 45} \right) + 12\).

b) \(\left( { – 17} \right) + \left( { + 17} \right)\) và \(23 + \left( { – 23} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) \(45 + (-12) = 33\);

Quảng cáo

\((-45) + 12 = -33.\)

Do đó: \(45 + (-12) > (-45) + 12\)

b) \((-17) + (+17) =  -17 + 17 = 0\);

\(23 + (-23) = 0.\)

Do đó: \( (-17) + (+17) = 23 + (-23)\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...