Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Thực hiện các phép tính sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 1 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau :

\(\eqalign{  & a)\;234 + 4567  \cr  & b)\;\left( { – 3} \right) + \left( { – 9} \right)  \cr  & c)\;\left( { – 42} \right) + \left( { – 54} \right)  \cr  & d)\;12 + \left| { – 25} \right|  \cr  & e)\;\left| { – 22} \right| + \left| { – 44} \right|  \cr  & g)\;\left( { – \left| { – 2} \right|} \right) + \left( { – \left| { – 9} \right|} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(234 + 4567 = 4801\)

b) \((-3) + (-9) = -12\)

Quảng cáo

c) \((-42) + (-54) = -96\)

d) \(12 + |-25| = 12 + 25 =37\)

e) \(|-22| + |-44| = 22 + 44 = 66\)

g) \((-|-2|) + (-|-9|) = (-2) + (-9) \)\(\,= -11\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...