Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 20 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 20 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 20 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia….và….

b) Nếu O nằm giữa hai điểm M và N thì

– Hai tia …..và….đối nhau.

– Hai tia MO và…trùng nhau.

– Hai tia NO và NM….

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Ix và Iy

b) Nếu O nằm giữa hai điểm M và N thì:

– Hai tia OM và ON đối nhau.

– Hai tia MO và MN trùng nhau.

– Hai tia NO và NM trùng nhau

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...