Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 7 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Máy tính của bạn Dũng bị hỏng các phím . Dũng muốn màn hình hiên lên số 5757. Dũng phải làm...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 7 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Máy tính của bạn Dũng bị hỏng các phím . Dũng muốn màn hình hiên lên số 5757. Dũng phải làm thế nào ? Em hãy giúp Dũng.

Máy tính của bạn Dũng bị hỏng các phím 5, 7, +, – , : Dũng muốn màn hình hiên lên số 5757. Dũng phải làm thế nào ? Em hãy giúp Dũng.

Vì 5757 = 1919 × 3

Dũng muốn màn hình hiện lên số 5757 thì Dũng lần lượt ấn các phím sau:

 

Quảng cáo

* Nhận xét: Thêm các cách khác

Cách 1:

Cách 2:Chia sẻ