Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 9 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy nhận xét các phát biểu sau...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 9 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy nhận xét các phát biểu sau :

Đề bài

Hãy nhận xét các phát biểu sau :

a) Hai tia Ox và Oy có chung gốc O nên đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy là hai tia đối nhau.

Lời giải chi tiết

a)

Quảng cáo

 

Phát biểu sai: Vì hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau

b) Phát biểu sai. Vì hai tia Ox, Oy ở hình vẽ sau không đối nhau

 

c) Phát biểu đúng. Vì hai tia Ox và Oy có chung gốc O và tạo thành đường thẳng xy là hai tia đối nhau

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...