Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 1 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 1 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy tìm các ước của các số tự nhiên a ghi trong bảng sau...

Chia sẻ
1. Số nguyên tố – Hợp số – Bảng số nguyên tố – Hoạt động 1 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Hãy tìm các ước của các số tự nhiên a ghi trong bảng sau :

Hãy tìm các ước của các số tự nhiên a ghi trong bảng sau :

Số a

Ư(a)

1

1

2

1 ; 2

3

4

5

6

7

8

 

Quảng cáo

Số a

Ư(a)

1

1

2

1 ; 2

3

1; 3

4

1; 2; 4

5

1; 5

6

1; 2; 3; 6

7

1; 7

8

1; 2; 4; 8Chia sẻ