Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 3 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 3 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Em hãy quan sát số áo của các cầu thủ dưới đây, nêu nhận xét về số ước của...

Chia sẻ
1. Số nguyên tố – Hợp số – Bảng số nguyên tố – Hoạt động 3 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Em hãy quan sát số áo của các cầu thủ dưới đây, nêu nhận xét về số ước của các số này.

Đề bài

Em hãy quan sát số áo của các cầu thủ dưới đây, nêu nhận xét về số ước của các số này.

Lời giải chi tiết

Số áo của các cầu thủ lần lượt là 23; 7; 3; 5; 9; 11

Các số này đều có cùng số ước là 2