Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 4 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 4 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Nhìn vào bảng số nguyên tố nhỏ hơn 100, hãy trả lời các câu hỏi sau...

Chia sẻ
1. Số nguyên tố – Hợp số – Bảng số nguyên tố – Hoạt động 4 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nhìn vào bảng số nguyên tố nhỏ hơn 100, hãy trả lời các câu hỏi sau :

Đề bài

Nhìn vào bảng số nguyên tố nhỏ hơn 100, hãy trả lời các câu hỏi sau :

– Số nguyên tố nhỏ nhất là số nào ?

– Trong các số nguyên tố nhỏ hơn 100, số lớn nhất là số nào ?

– Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 100 ? Em hãy kể ra các số đó.

– Có phải mọi số nguyên tố đề là số lẻ ?

– Có phải hợp số đều là các số chẵn ?

– Nêu nhận xét của em về chữ số tận cùng của các số nguyên tố lớn hơn 5.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

– Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2

– Trong các số nguyên tố nhỏ hơn 100, số lớn nhất là số 97

– Có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 đó là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97

– Không phải mọi số nguyên tố đều là số lẻ vì số nguyên tố 2 là số nguyên tố chẵn

– Không phải hợp số đều là các số chẵn. Chẳng hạn số 15 là hợp số mà số 15 là số lẻ

– Chữ số tận cùng của các số nguyên tố lớn hơn 5 có thể là 1; 3; 7; hoặc 9

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...