Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bạn nào đúng trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6...

Bạn nào đúng trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Mai nói “ Một số tự nhiên nếu không là số nguyên tố thì phải là hợp số”. Em...

Chia sẻ
1. Số nguyên tố – Hợp số – Bảng số nguyên tố – Bạn nào đúng trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :. Giải bài tập Mai nói “ Một số tự nhiên nếu không là số nguyên tố thì phải là hợp số”. Em nghĩ thế nào ? Hãy giải thích điều đó.

Đề bài

Mai nói “ Một số tự nhiên nếu không là số nguyên tố thì phải là hợp số”. Em nghĩ thế nào ? Hãy giải thích điều đó.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Mai nói sai. Vì số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...