Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 2 trang 75 Tài liệu dạy học Toán lớp 6...

Hoạt động 2 trang 75 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau...

Chia sẻ
1. Số nguyên tố – Hợp số – Bảng số nguyên tố – Hoạt động 2 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau :

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau :

– Các số chỉ có một ước là …

– Các số chỉ có hai ước là …

– Các số có nhiều hơn hai ước là …

Quảng cáo

– Các số chỉ có một ước là 1

– Các số chỉ có hai ước là 2; 3; 5; 7

– Các số có nhiều hơn hai ước là 4; 6; 8Chia sẻ