Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 2 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 2 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong hình 2 và hình 3 đều biểu diễn ba điểm A, B, C. Em có nhận xét gì về vị trí...

Chia sẻ
1. Điểm – Đường thẳng – Hoạt động 2 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trong hình 2 và hình 3 đều biểu diễn ba điểm A, B, C. Em có nhận xét gì về vị trí các điểm của hai hình này ?

Đề bài

Trong hình 2 và hình 3 đều biểu diễn ba điểm A, B, C. Em có nhận xét gì về vị trí các điểm của hai hình này ?

Lời giải chi tiết

Ba điểm A, B, C ở hình 2 là ba điểm phân biệt

Hai điểm B, C trong hình 3 trùng nhau

Bình luận