Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 4 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 4 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Các hình vẽ dưới đây là hình gì ? Hãy đếm xem mỗi hình chứa bao nhiêu điểm...

Chia sẻ
1. Điểm – Đường thẳng – Hoạt động 4 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Các hình vẽ dưới đây là hình gì ? Hãy đếm xem mỗi hình chứa bao nhiêu điểm được vẽ bằng màu đỏ. Em có thể vẽ thêm bao nhiêu điểm vào mỗi hình dưới đây ?

Đề bài

Các hình vẽ dưới đây là hình gì ? Hãy đếm xem mỗi hình chứa bao nhiêu điểm được vẽ bằng màu đỏ. Em có thể vẽ thêm bao nhiêu điểm vào mỗi hình dưới đây ?

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Hình a là hình tam giác, hình a chứa 6 điểm màu đỏ

Hình b là hình chữ nhật, hình b chứa 10 điểm màu đỏ

Hình c là hình tròn, hình c chứa 11 điểm màu đỏ

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...