Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 5 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 5 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Em hãy đếm trong hai bức tranh dưới đây, mỗi bức có bao nhiêu đường thẳng....

Chia sẻ
1. Điểm – Đường thẳng – Hoạt động 5 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Em hãy đếm trong hai bức tranh dưới đây, mỗi bức có bao nhiêu đường thẳng.

Đề bài

Em hãy đếm trong hai bức tranh dưới đây, mỗi bức có bao nhiêu đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Bức tranh a) có 10 đường thẳng

Bức tranh b) có 8 đường thẳng

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...