Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 3 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 3 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy vẽ thêm ba điểm ở hình 3 và đặt tên cho chúng....

Chia sẻ
1. Điểm – Đường thẳng – Hoạt động 3 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy vẽ thêm ba điểm ở hình 3 và đặt tên cho chúng.

Đề bài

Hãy vẽ thêm ba điểm ở hình 3 và đặt tên cho chúng.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...